30 augustus 2021

Jurist(e)

Voltijds

Functieomschrijving:

« Notabel, geassocieerde notarissen te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5 zoekt :

1 jurist(e) (M/V), al dan niet met ervaring.

Kennis Frans wordt gewaardeerd.

U bent dynamisch, nauwkeurig en goed georganiseerd.

Werk in een jonge ploeg, onmiddellijke in dienst treding, contract van onbepaalde duur.

C.V. t.a.v. Ph Degomme ph.degomme@notabel.info T 02.538.60.76 »

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken