7 juni 2021

Gezocht - Jonge getalenteerd tekenaar met ambitie (m/v)

Voltijds

Functieomschrijving:

Ik ben meer dan 20 jaar notaris in Brecht.

Binnen de sector van de juridische dienstverlening is het notariaat in volle evolutie.

De maatschappij koestert steeds hogere verwachtingen van de notaris die bovendien de inhoudelijke complexiteit van zijn beroep met de dag ziet toenemen.

Bovendien verwacht men een accurate dienstverlening die best niet te lang op zich laat wachten.

Na ruim 20 jaar ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat het notariaat een grote en belangrijke maatschappelijke relevantie heeft.

Nu meer dan ooit is het van belang die relevantie niet te verliezen.

En het is verstandig dat het notariaat zich hierbij in vraag stelt, dat het antwoorden zoekt op geuite kritieken en dat het even de tijd neemt om zich te hertekenen.

Ik ervaar volgende drie elementen als erg belangrijke aandachtspunten:

-een accurate, performante en snelle dienstverlening;  niet langer de opdracht voor één notaris, maar voor een team notarissen.

-een juridisch correcte dienstverlening; dit vereist een groep kwalitatieve medewerkers rondom het team notarissen. Deze medewerkers (legals en paralegals), hebben recht op een herkenbaar statuut binnen het notariaat en grotere loopbaanmogelijkheden.

-een hoge graad van zorgzaamheid binnen de onderneming: zorgzaam zijn voor mekaar, biedt een meerwaarde voor iedereen.

Om hieraan tegemoet te komen alsmede aan de nakende hervormingen is nu het moment aangebroken om een en ander vorm te geven en te hertekenen. Maar het liefst van al doe ik dit graag met een jonge notarieel jurist. Het notariaat is het aan zichzelf verplicht jongeren een volwaardige en zekere toekomst te bieden.

Wel, ik ben op zoek naar die jonge getalenteerd tekenaar met ambitie die bereid is vorm te geven aan dit project en er alles voor over heeft om dit te realiseren.

Wie meent juridisch heel sterk onderlegd te zijn, wie zich geroepen voelt om mee leiding te geven en wie een ongebreidelde ambitie heeft om het waar te maken in dit mooie beroep, mag mij zijn/haar CV bezorgen en mij tezelfdertijd ervan overtuigen waarom hij/zij meent juist die jong getalenteerd tekenaar met ambitie te zijn, naar wie ik op zoek ben.

Contact via luc.bracke4@telenet.be

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen ons kantoor. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken