29 april 2019

Gemotiveerde jurist of medewerker

Voltijds of deeltijds

Wij vragen:

Diploma rechten notariaat resp. rechtspraktijk of gelijkwaardige ervaring.

Graag sollicitatiebrief met cv aan kathleen@notarisvde.be of naar Notaris Kathleen Van den Eynde, Rumbeeksesteenweg 480, 8800 Rumbeke-Roeselare

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  1 jaar  bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door kathleen@notarisvde.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken