30 juni 2020

Dynamisch en gemotiveerde JURIST MET ERVARING IN HET NOTARIAAT

Voltijds

Functieomschrijving:

Notaris Thomas Dusselier Te Knokke-Heist, Natiënlaan 118 B. 22 zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

Dynamisch en gemotiveerde JURIST MET ERVARING IN HET NOTARIAAT

Voor TIJDELIJKE voltijdse betrekking voor een periode van 6 maanden

***

Sollicitatiebrief met CV naar td@tdnotaris.be

Thomas Dusselier

Notaris

NatIënlaan 188/B22

8300 Knokke-Heist

050 63 20 20

“Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via privacy@belnot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.”

 

 Afdrukken