13 april 2021

BACHELOR RECHTSPRAKTIJK/ MASTER IN DE RECHTEN of NOTARIAAT of gelijkgesteld door ervaring

Voltijds / Deeltijds regime bespreekbaar

Functieomschrijving:

  • Rechtstreekse medewerker van de notarissen.
  • Verrichten van voorafgaande (administratieve) opzoekingen, opstellen van verkoopakten en -kredietakten, dossierbeheer en afwerking van dossiers na het verlijden van de akte.

Werkomgeving:

Aangename job in een goed geïnformatiseerd, modern allround kantoor.

Centraal gelegen, vlot bereikbaar met openbaar vervoer.

Wij vragen:

  • Bachelor rechtspraktijk - Master in de rechten of notariaat of gelijkgesteld door ervaring.
  • Ervaring en goede kennis van Frans zijn pluspunt.
  • Sociaalvaardig, klantvriendelijk, collegiaal, gemotiveerd en dynamisch met zin voor verantwoordelijkheid.
  • Kennis van de gebruikelijke computertoepassingen.

Wij bieden:

  • Deeltijdse of voltijdse tewerkstellling.
  • Afwisselend werk.
  • Aangename werksfeer.
  • Mogelijkheid tot bijscholing.

Kandidaturen mogen verstuurd worden naar: sylvie.verrewaere@belnot.be

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar sylvie.verrewaere@belnot.be.

 Afdrukken