4 februari 2021

"All round" dossierbeheerder

Voltijds

Werkomgeving:

Het kantoor van notarissen Lorette Rousseau, Catherine Hatert en Joost De Potter is gelegen in het centrum van Brussel en telt een twintigtal medewerkers. Dankzij de ervaring, flexibiliteit en gedrevenheid van zowel de notarissen als de medewerkers is het kantoor in staat om alle dossiers te beheren, zowel alledaagse als erg complexe, voor een zeer gevarieerd cliënteel, van particulieren tot grote ondernemingen.

Wij vragen:

Wij zoeken een gedreven en leergierige all round dossierbeheerder, die ervaring heeft in het notariaat.

Je bent in staat om zelfstandig en op een efficiënte manier je dossiers te beheren en geeft blijk van een sterke teamspirit. Je werkt nauwgezet, georganiseerd, en je beschikt over de discipline om zaken op te volgen en deadlines te respecteren.

Je werkt in nauwe samenwerking met de notarissen, de andere dossierbeheerders en de administratieve medewerkers en staat in nauw contact met het cliënteel. Wij verwachten dus dat je sociaalvaardig bent en beschikt over een groot inlevingsvermogen.

Omdat we sterk inzetten op de digitale verwerking van de dossiers verwachten we dat je intuïtief met zowel bekende als nieuwe software kan omgaan.

Wij bieden:

Een stimulerende en aangename omgeving waarin je in teamverband maar met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid dossiers beheert.

Het gaat hoofdzakelijk om vastgoeddossiers, maar indien gewenst is er een reële mogelijkheid om ook dossiers te beheren in andere materies.

Wij zorgen voor een zeer degelijke juridische, maar ook administratieve ondersteuning. Binnen het kantoor wordt veel aandacht besteed aan constante bijscholing en interne kennisuitwisseling.

Een reële mogelijkheid om binnen het kantoor te evolueren.

Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk verloningspakket in functie van uw ervaring en motivatie.

 

Interesse?

Sollicitatiebrieven, met CV, kunnen verstuurd worden naar joost.depotter@pvde.be.

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken