De beperkte aansprakelijkheid

Er werd reeds opgemerkt dat ondernemerschap door een natuurlijke persoon gevaren kan inhouden voor zijn privé vermogen. Zeer terecht zal de ondernemer zijn verantwoordelijkheid dan ook zo veel mogelijk willen beperken en tegelijk de aanspraakmogelijkheden van de schuldeisers op zijn persoonlijke bezittingen willen minimaliseren en desgevallend uitsluiten.

De ondernemer kan vermijden dat zijn volledig bezit het onderpand vormt van zijn professionele schulden door te kiezen voor een van de hierna vermelde vennootschapstypes met beperkte aansprakelijkheid, waardoor de vennoten in principe enkel wat ze in de vennootschap hebben ingebracht, kunnen verliezen.