Het doel

In de statuten van de vennootschap dient het maatschappelijk doel vermeld te worden. Dit is de activiteit of de bedrijvigheid die de vennootschap zich voorneemt uit te oefenen. De aandeelhouders of vennoten dienen aandachtig te zijn voor de voorwaarden tot toetreding tot bepaalde activiteiten of beroepen.
Alle inlichtingen omtrent gereglementeerde beroepen kunnen bekomen worden bij de desbetreffende instituten of beroepsverenigingen.

 

Het is belangrijk het doel van de vennootschap van in het begin voldoende ruim te formuleren om latere statutenwijzigingen te vermijden.

Een vennootschap mag niet zomaar alles doen. Bepaalde verrichtingen zijn verboden. Zo bijvoorbeeld verbiedt het Wetboek van Vennootschappen principieel aan de nv, de bvba en de cvba geld voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op de verkrijging van aandelen van de vennootschap door een derde.

De wet verbiedt eveneens aan deze drie vennootschapsvormen om (een deel van) haar eigen aandelen te verwerven of beperkt de mogelijkheid voor een dochtervennootschap deel te nemen in het kapitaal van de moedervennootschap.