Kapitaalaandelen versus winstbewijzen

Kapitaalaandelen worden uitgegeven als tegenprestatie voor een inbreng die bijgedragen heeft tot de vorming van het kapitaal, daar waar winstbewijzen worden uitgegeven naar aanleiding van een inbreng die daartoe niet heeft bijgedragen, zoals bijvoorbeeld de inbreng van arbeid of nijverheid.

Deze winstbewijzen genieten een afzonderlijk statuut dat op uitvoerige wijze in de statuten dient te worden beschreven.