Soorten deelbewijzen

In ruil voor de gedane inbrengen, worden deelbewijzen uitgegeven. Er bestaan verschillende soorten deelbewijzen die in te delen zijn naar hun vorm, hun aard, hun gevolgen op gebied van stemrecht, enzovoort.

Niet elke vennootschapsvorm kan zomaar alle soorten deelbewijzen uitgeven. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft dit gereglementeerd. Zo kan een nv alle soorten deelbewijzen uitgeven. Een bv en cv daarentegen kunnen geen winstbewijzen uitgeven en kunnen, gezien hun besloten karakter, enkel aandelen op naam uitgeven.

 

Uit het verkrijgen van deelbewijzen vloeien zowel rechten als plichten voort.

Wat de rechten betreft, wordt er traditioneel onderscheid gemaakt tussen de lidmaatschapsrechten enerzijds en de patrimoniale rechten anderzijds. Tot de lidmaatschapsrechten behoren onder meer het stemrecht, het recht op dividend en het vraagrecht op de algemene vergadering. Tot de patrimoniale rechten behoren onder meer het voorkeurrecht, het recht op de vermogenswaarde bij overdracht, het recht op een aandeel in het liquidatiesaldo. Als plichten kunnen de volstortingsplicht en de plicht van goede trouw als voorbeelden worden vermeld.

Sinds 1 mei 2019 hoeft een lidmaatschapsrecht, zoals bv. een stemrecht niet altijd gekoppeld te worden aan een patrimoniaal recht. Zo kan een aandeel statutair gekoppeld worden aan één stemrecht, maar sommige aandelen kunnen dan weer gekoppeld worden aan meerdere stemrechten of zelfs geen stemrecht.

Dat zorgt ervoor dat de rechten van de aandeelhouders van vennootschapen vandaag meer op maat kunnen uitgewerkt worden.