De gerechtelijke ontbinding en vereffening

De ontbinding kan ook worden uitgesproken door de rechtbank op verzoek van een aandeelhouder of vennoot om verschillende redenen zoals bijvoorbeeld de daling van het eigen vermogen beneden het wettelijk minimum kapitaal, omwille van wettige redenen (ernstige meningsverschillen, ernstig en voortdurend misbruik van meerderheidspositie, een aanhoudende kwaal die een vennoot onbekwaam maakt, een vennoot-zaakvoerder die aan de bvba concurrentie aandoet,...), omwille van de willekeurige weigering bij een bvba tot toestemming tot overdracht van aandelen, omwille van de oprichtingsakte die niet in authentieke vorm werd opgemaakt, enzovoort. De statuten kunnen ook in een aantal ontbindingsgronden voorzien.

 

Slapende vennootschappen

De rechtbank kan ook op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van zogenaamde "slapende vennootschappen".

Dit zijn vennootschappen die gedurende drie opeenvolgende boekjaren hun jaarrekening niet hebben neergelegd. De vennootschap kan dan de ontbinding enkel vermijden door vóór de uitspraak de jaarrekening alsnog neer te leggen.