De coöperatieve vennootschap

Ons recht kent twee soorten coöperatieve vennootschappen: deze met beperkte aansprakelijkheid (cvba) en deze met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa).
De basisregels voor beide vormen zijn dezelfde. Voor de cvba heeft de wetgever, net omwille van de beperkte aansprakelijkheid, strengere regels voor het kapitaal uitgewerkt.

 

Oorspronkelijk werd voor dit vennootschapstype in zeer soepele werkingsregels voorzien: geen vereiste van minimumkapitaal, geen financieel plan, geen authentieke akte, enzovoort. Om deze reden werd deze vennootschapsvorm in de praktijk meermaals misbruikt, wat in 1991 de wetgever er toe gebracht heeft de cvba een gelijkwaardig statuut toe te kennen als de nv en de bvba.

De coöperatieve vennootschap behoudt nochtans haar eigen kenmerken, zoals onder meer het principe van de veranderlijkheid van het aantal vennoten met de daaruit voortvloeiende veranderlijkheid van het kapitaal en de grote contractuele vrijheid van bestuursregeling.

Het kapitaal in de cvba bestaat uit een vast en een veranderlijk gedeelte. Dit veranderlijk kapitaal laat een vlotte toe- en uittreding van vennoten toe, zonder dat deze schommelingen in het vennootschapskapitaal telkens een statutenwijziging vereisen.