De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De bvba werd in 1935 gecreëerd met als doel een vennootschapstype in het leven te roepen dat de familiale onderneming moest toestaan het eigen vermogen van de vennoten te scheiden van het kapitaal van de vennootschap, zonder daardoor het familiale karakter van de onderneming te schaden.

 

De eerste doelstelling was de bescherming van de familiale onderneming en het vermijden van de verbrokkeling van het familiepatrimonium naar aanleiding van een gedwongen verdeling bij het overlijden van de pater familias. Dit kenmerk draagt de bvba tot op vandaag nog steeds.

Een bvba is een eerder besloten vennootschap, met een beperkt aantal vennoten dat bewust voor elkaar heeft gekozen en geen nood heeft aan het aantrekken van externe kapitaalverstrekkers. Dit kenmerk komt overigens goed tot uiting in de wettelijke overdrachtsregeling van de aandelen, waarbij een goedkeuring op het niveau van de algemene vergadering bij wet is ingeschreven.

Omdat de bvba specifiek bedoeld was voor de familiale onderneming, verleende de wetgever aan deze onderneming ook relatief eenvoudige en soepele werkingsregels. Zo volstaat bijvoorbeeld één zaakvoerder, daar waar in een naamloze vennootschap in de regel drie bestuurders vereist zijn.

De bvba heeft sinds haar ontstaan een aanzienlijk succes gekend. De mogelijkheid om in de bvba enig vennoot te zijn mét een beperkte aansprakelijkheid, de zogeheten "eenpersoons-bvba", maar die echter geen aparte vennootschapsvorm is, zal aan dat succes zeker niet vreemd zijn.

Bovendien heeft de wetgever, om het zelfstandig ondernemen nog meer te stimuleren, in 2010 de starters-bvba in het leven geroepen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter, afgekort 's-bvba' betreft geen nieuwe vennootschapsvorm, maar wel een variantstatuut op de bestaande bvba. Sedert de wet van 15 januari 2014 kan een s-bvba voor onbepaalde duur worden opgericht. Voorheen moest een s-bvba verplicht worden omgevormd tot een "gewone" bvba.

Bij de notaris

Werken via een BVBA. De notaris geeft uitleg.