Andere vennootschapsvormen

Het Wetboek van vennootschappen voorziet naast de drie voormelde en meest voorkomende vennootschapsvormen, nog zes andere interessante vennootschapstypes met rechtspersoonlijkheid, zijnde de vennootschap onder firma (vof), de gewone commanditaire vennootschap (Comm. V), de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. VA), het economisch samenwerkingsverband (esv), de Europese vennootschap (SE) en de landbouwvennootschap (LV), alsook nog drie vennootschapstypes zonder rechtspersoonlijkheid, zijnde de maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap.

 

Op notaris.be wordt op deze andere vennootschapsvormen voorlopig niet dieper ingegaan.