Handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen

De vennootschap kan een burgerlijke- of handelsaard hebben. De aard van de vennootschap wordt in principe bepaald door haar doel zoals dit is opgenomen in de statuten van de vennootschap. Handelsvennootschappen zijn vennootschappen die daden van koophandel tot doel hebben. Burgerlijke vennootschappen daarentegen beogen andere activiteiten dan handelsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de uitoefening van een vrij beroep.

 

Het onderscheid tussen handels- en burgerlijke vennootschappen brengt belangrijke gevolgen mee voor de praktijk.
Zo is een handelsvennootschap onderworpen aan het handelsrecht, kan zij failliet verklaard worden en valt zij onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel. Dit alles in tegenstelling tot de burgerlijke vennootschap.

Een burgerlijke vennootschap kan echter de rechtsvorm van een handelsvennootschap aannemen om op die manier, zonder haar burgerlijke aard te verliezen, de rechtspersoonlijkheid en de beperkte aansprakelijkheid te genieten.
Twee artsen die hun gezamenlijke praktijk organiseren onder de rechtsvorm van bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn vennoot van de burgerlijke vennootschap en krijgen door het aannemen van de handelsvorm niet de hoedanigheid van koopman.