pm

Officiële persmededeling

Coronavirus: kan u nog terecht bij uw notariskantoor?

18 maart 2020

De strengere maatregelen die de federale regering gisterenavond (17 maart) heeft aangekondigd, hebben ook hun invloed op de activiteiten van de 1.150 notariskantoren in ons land.
Het spreekt voor zich dat de gezondheid van het publiek en van de notarissen en hun medewerkers voor de Federatie van het Notariaat (Fednot) prioritair zijn.

Telewerk
Eén van de strengere maatregelen voorziet dat alle bedrijven hun activiteiten kunnen verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze maatregelen geleden ook voor de notariskantoren, vanaf 18 maart om 12u tot 5 april.

Wat betekent dit voor uw dossier?
Indien u tussen nu en 5 april een afspraak heeft voor een akte te ondertekenen in een notariskantoor, zal deze afspraak worden uitgesteld naar een latere datum. Uw notariskantoor zal u hierover contacteren en dossier per dossier bekijken hoe ze u kunnen helpen.
Gaat het om een dringende akte (bijvoorbeeld bij een nakend overlijden ) dan kan de ondertekening wel doorgaan. De akte kan ook nog ondertekend worden als de door de fiscus opgelegde termijnen zouden overschreden worden of als de financiële gevolgen voor u te groot zijn omdat de akte niet kan ondertekend worden.

Bijkomende maatregelen in de notariskantoren
Indien, in deze uitzonderlijke situaties, de afspraak met uw notaris toch doorgaat, worden alle mogelijke veiligheidsvoorschriften in acht genomen. Alle mogelijke voorzorgen worden dan genomen, zodat de aanwezige personen elkaar niet zouden besmetten.
Indien het gaat om een afspraak of een akte waarbij een ander notariskantoor betrokken is, zullen notarissen zoveel mogelijk gebruik maken van een videoconferentie-systeem. Op die manier vermijden ze dat veel personen samen in één ruimte zitten.
Voor dringende akten wordt de fysieke aanwezigheid ook beperkt: alleen de notaris zal bij de ondertekening aanwezig zijn. Een andere notaris of diens medewerker niet. Slechts één medewerker van het kantoor waar de ondertekening doorgaat, zal aanwezig zijn om de formaliteiten na de akte (bv. de boekhouding, elektronische registratie van de akte bij FOD Financiën, …) te vervullen.

Geen ondertekening meer van bepaalde documenten op kantoor
Zogenaamde onderhandse documenten, denk maar aan een verkoopovereenkomst (een ‘compromis’), worden niet meer ondertekend op de notariskantoren. Dit kan wel via mail of brief.
Fednot onderzoekt op dit ogenblik of het nog mogelijk is om authentieke testamenten zonder getuigen te verlijden.

Meer updates volgen
Fednot blijft de situatie verder opvolgen en houdt nauw contact met de overheden. Intussen wensen wij iedereen, van cliënten tot al wie in het notariaat werkzaam is, van harte te bedanken voor hun inspanningen om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Fednot