15/5/2010

Voorlopig bewind: Hoe wordt een voorlopig bewindvoerder aangesteld?

Stel: uw demente tante heeft geen kinderen. Zij verblijft nu in een rusthuis. Vorig jaar stelde de vrederechter u aan als bewindvoerder. Intussen is haar huis verkocht. Kan u hiervoor een vergoeding krijgen? Hoe pakt u dit aan?

De wet op het voorlopig bewind voorziet inderdaad de mogelijkheid dat de vrederechter een bezoldiging toekent. Zo?n bezoldiging is wel begrensd tot maximum 3% van het inkomen van uw tante. Maar buiten die bezoldiging heeft u ook nog eventueel recht op de terugbetaling van de door u werkelijk gemaakte kosten. Voor uitzonderlijke, buitengewone prestaties kan de vrederechter ook nog eens een bijzondere bezoldiging toekennen.
Lees meer

Laatste nieuwsberichten

alle berichten

Een greep uit het Jaarveslag 2009...

27 april 2010 - De notarissen houden de vinger stevig aan de pols van de samenleving. Op die manier hebben ze een uitstekend zicht op wat er leeft bij de...

lees meer

Jaarverslag 2009 van het notariaat

19 april 2010 - De notarissen houden de vinger stevig aan de pols van de samenleving. Op die manier hebben ze een uitstekend zicht op wat er leeft bij de bevolking....

lees meer

Notarisbarometer 1ste trimester 2010

13 april 2010 - De « notarisbarometer » van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed,...

lees meer

Paaseierenraap voor kinderen uit kansarme gezinnen

04 april 2010 - Paaszondag is voor kinderen uit Gent die het thuis financieel moeilijk hebben een dag om niet vlug te vergeten. In de tuin van het woonzorgcentrum De...

lees meer


Uw vraag beantwoord

Wat houdt een beding van aanwas (tontine) bij aankoop van een onroerend goed in? lees verder in de FAQ

Borg

Dit is iemand die op financieel vlak zodanig goed te vertrouwen is dat de “leninggever”... lees verder in het woordenboek