Nieuwsbrief Notaris n° 112.

Notaris.be
Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?

Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?

Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die betrekking hebben op de erfrechtelijke reserve van de kinderen is er al heel wat inkt gevloeid. Maar hoe zit het met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot?

Lees meer

LAATSTE NIEUWSBERICHTEN

Notarissen lanceren virtuele gesprekspartner voor vragen over huwelijksstelsel

14-11-2018

Bent u van plan om in het huwelijksbootje te stappen en weet u niet of u een huwelijkscontract moet sluiten? Of wil u meer uitleg over de bestaande...

Lees meer

Kunnen kleinkinderen rechtstreeks erven van hun grootouders?

14-11-2018

Jawel! Dit kan dankzij de zogenaamde erfenissprong. Het nieuwe erfrecht heeft zo'n erfenissprong trouwens een pak interessanter gemaakt. Bovendien...

Lees meer

Worden kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld inzake hun erfenis als je hertrouwt?

07-11-2018

Er zijn steeds meer nieuw samengestelde gezinnen. Kinderen uit deze gezinnen hoeven niet meteen te vrezen voor hun erfenis als één van de...

Lees meer

Ik ben al jaren zorgouder van een kind. Ik wil hem of haar later iets nalaten of schenken.

05-11-2018

Af en toe komt het wel eens voor dat één of meerdere personen de opvoeding van een minderjarig kind op zich nemen, terwijl ze de biologische ouders van het kind niet zijn. Zo’n persoon wordt dan een zorgouder ten opzichte van een zorgkind. Men spreekt dan ook van een zorgrelatie tussen beiden. De emotionele banden tussen zorgouder en zorgkind kunnen groot zijn. Het is dus niet ondenkbaar dat een zorgouder op termijn iets wil schenken of iets wil nalaten aan een zorgkind.

Lees meer
 REKENMODULES             
 JOBS             
 IMMO             
 NOTARIS TV             

Copyright © 2018 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Twitter Facebook LinkedIn Youtube