pm Examen kandidaat-notarissen
12 maart 2009

315 gegadigden voor 60 benoemingen

Op zaterdag 14 maart 2009 vindt in Brussel het examen voor kandidaat-notarissen plaats. 315 deelnemers hopen dat zij bij de 60 kandidaat-notarissen zullen horen die dit jaar worden benoemd. Het examen blijft een relatief onbekend gegeven: uit een recente enquĂȘte blijkt dat slechts 40% van de mensen weet dat dit examen een verplichte passage is om notaris te kunnen worden.

315 deelnemers: 146 vrouwen en 169 mannen
315 deelnemers (204 Nederlandstaligen en 111 Franstaligen, waaronder 146 vrouwen en 169 mannen) zullen aanstaande zaterdag vanaf 9 uur het meer dan 5 uur durende schriftelijke gedeelte van het examen voor kandidaat-notarissen doorworstelen.
Het examen vindt plaats door in de lokalen van de "Facultés Universitaires Saint-Louis", Kruidtuinlaan 43 te 1000 Brussel.

Organisator van het examen
De Benoemingscommissies voor het Notariaat spelen een doorslaggevende rol bij de benoeming van notarissen, o.a. door de organisatie van het jaarlijks examen. De Benoemingscommissies worden om de vier jaar samengesteld en bestaan uit 16 leden, nl. 8 niet-notarissen en 8 notarissen. De huidige commissie is sinds december 2008 aan de slag en organiseert dus voor de eerste keer het examen voor kandidaat-notarissen dat inmiddels aan zijn negende editie toe is.
Het examen omvat twee delen: een schriftelijke en een mondelinge proef. Tijdens het schriftelijke gedeelte moeten de deelnemers o.a. open vragen beantwoorden en een notariële akte verbeteren. Vermits het om een openboekexamen gaat, mag iedereen wetboeken e.d. meenemen. Handgeschreven annotaties zijn echter verboden. Zij die slagen in het schriftelijke gedeelte kunnen deelnemen aan het mondelinge examen dat in april plaats heeft.
De Benoemingscommissies zullen per taalrol de beste kandidaten klasseren om benoemd te worden tot kandidaat-notaris.

Een jaarlijks examen
Alle deelnemers hebben 5 jaar rechten en 1 jaar notariaat gestudeerd. Na hun studies liepen ze minstens 3 jaar stage in één of meerdere notariskantoren. Deelnemers aan het examen hebben dus al een parcours van 9 jaar achter de rug. Zoals elke keer, kunnen zij die niet slaagden bij de vorige edities ook deze keer opnieuw hun kans wagen. Het aantal deelnames is onbeperkt, wat eerder zeldzaam is in de juridische wereld.

Opgelegde quota
In 2001 werden er 115 kandidaat-notarissen benoemd, in 2002 en 2003 telkens 80. Vanaf 2004 gaat het telkens om maximaal 60 nieuwe kandidaat-notarissen. De quota per taal (Frans/Nederlands) worden jaarlijks vastgelegd door de Koning, rekening houdend met het aantal vacante notariskantoren, plaatsvervangende notarissen en notariële associaties. Dit jaar worden er door de Koning 36 Nederlandstalige en 24 Franstalige kandidaat-notarissen benoemd.

Van kandidaat-notaris tot notaris
Wie slaagt in het examen, is nog niet meteen notaris. Hij of zij kan dit op 3 manieren worden:

  1. Een benoemde kandidaat-notaris kan voor een vacant kantoor postuleren om daar als notaris-titularis te worden benoemd.
  2. De kandidaat-notaris kan ook associëren met een notaris-titularis. Van zodra de associatie een feit is, is hij of zij volwaardig notaris, met dezelfde rechten en plichten als een notaris-titularis.
  3. De kandidaat-notaris kan als plaatsvervanger wordt aangesteld ter vervanging van een notaris die tijdelijk het ambt niet kan uitoefenen.

Nieuwe benoemingsprocedure nog relatief onbekend
Zaterdag wordt het examen voor kandidaat-notarissen voor de negende keer georganiseerd. Toch zijn heel wat mensen nog niet vertrouwd met de nieuwe benoemingsprocedure. Dat blijkt uit een enquête die eind vorig jaar werd afgenomen bij 1.000 Belgen. Slechts 40% van de ondervraagden wist dat men een examen moet afleggen om een notariskantoor over te nemen. 27% dacht aan overerving via vader of moeder. 24% meende dat beide manieren mogelijk waren.

In België zijn er 1.403 notarissen actief in 1.194 notariskantoren, waaronder 196 associaties die samen 415 notarissen groeperen.
Elk jaar gaan er zo’n 2,5 miljoen cliënten bij de notaris langs voor advies en het verlijden van akten.
In 2007 hebben de notarissen 863.358 akten verleden en voor meer dan 3,5 miljard euro aan registratierechten geïnd ten bate van de Staat.

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Auteur: B. Azare