Ongehuwd samenwonen

De samenleving is in de loop van de laatste jaren grondig veranderd. Steeds meer partners wonen samen zonder gehuwd te zijn. De redenen daarvoor zullen vaak verschillen.

Sommigen verkiezen uit principe samen te wonen en niet te trouwen. Zij wensen een relatie zonder wettelijke verplichtingen en rechten, die ze eventueel makkelijk kunnen verbreken.
Anderen hebben financiële redenen om niet te trouwen. Partners waarvan iemand nog gehuwd is, kunnen niet trouwen.

Jongeren wachten vaak om te trouwen. Bij wijze van proefhuwelijk wonen ze eerst samen om elkaar beter te leren kennen.

En ook oudere mensen wensen vaak niet (opnieuw) te huwen en wonen samen met hun levenspartner. Zij hoeden zich voor erfenisproblemen tussen de families of het verlies van hun overlevingspensioen.

Ten slotte mogen we de samenwonende broers en zussen, ouders en volwassen kinderen niet vergeten.

 

Waarom een speciale rubriek voor deze mensen?
Waar er een juridische band ontstaat tussen gehuwde partners en  hun rechten en plichten voor een groot deel wettelijk geregeld zijn, dan vinden we daar veel minder van terug voor de samenwonenden. Sinds 1 januari 2000 moet deze vaststelling iets genuanceerd worden voor de wettelijk samenwonenden.

Het beschrijven van de (beperkte) rechten en plichten voor de (wettelijk) samenwonenden, het nut of de noodzaak om het ontbreken aan juridische gevolgen toch te regelen en de weerslag op fiscaal vlak, komen in deze rubriek aan bod.

Bij de notaris

  • Als de partner met wie je wettelijk samenwoont overlijdt, hoe zit het dan met de erfenis? De notaris legt uit dat wettelijk samenwonenden, door een wijziging in de wet, nu beter beschermd zijn dan vroeger. Maar hij vertelt ook wat de valkuilen zijn.