Wat gebeurt er met het huis als een van de samenwoners overlijdt? Een van de partners is eigenaar van de woning.

Bezit je partner de woning alleen en heb je zelf geen eigendom, dan biedt het beding van aanwas géén oplossing voor alle erfenisproblemen. Hoe er dan voor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de eigenaar in het huis kan blijven wonen ook als er geen wettelijke samenwoning is?

Zoals hiervoor gezegd biedt een testament niet altijd een sluitende oplossing. We bespreken hierna drie andere mogelijkheden.

Levenslange huur

De eigenaar en zijn partner kunnen een huurcontract afsluiten dat van kracht wordt bij het overlijden van de eigenaar en pas afloopt bij het overlijden van de huurder. Zo’n huurcontract kan ook in een testament worden opgenomen en ten laste van de erfgenamen van de eigenaar worden gelegd.

Om te vermijden dat de huur als een feitelijke schenking wordt beschouwd (gevaar voor hoge schenkingsrechten), moet de overblijvende partner een redelijke huurprijs betalen.

Aankoopoptie

Filip is gescheiden en houdt aan zijn vorige relatie twee kinderen en een villa over. Daarna heeft hij Leen leren kennen. Hij woont intussen met haar samen. Filip kan Leen een “optie” verlenen om na zijn overlijden zijn woning aan te kopen.

Hierdoor worden de kinderen uit het eerste huwelijk niet benadeeld. Zij krijgen hun deel immers uitbetaald. Slaat de optie enkel op het vruchtgebruik van de woning, dan betaalt de overblijvende partner uiteraard een veel lagere prijs. In beide gevallen dienen er registratierechten op de aankoop te worden betaald.

Verkoop met beding van aanwas

De partner die eigenaar is van de woning kan aan de andere partner de helft van de woning verkopen. In in de verkoopakte kan een beding van aanwas worden opgenomen.