Wat gebeurt er met het huis als een van de samenwoners overlijdt? De woning is samen aangekocht, elk voor de helft.

Wettelijk samenwonenden

Aangezien wettelijk samenwonenden nu wel automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning van elkaar erven, zal minder vaak voor een beding van aanwas voor het vruchtgebruik worden gekozen. Bovendien komt het vruchtgebruik van geheel de gezinswoning en van het daarin aanwezige huisraad toe aan diens langstlevende partner, zelfs wanneer de eerststervende partner kinderen of ouders nalaat.

Het beding van aanwas kan een oplossing zijn wanneer men de volle eigendom van de gezinswoning aan elkaar wil laten vererven. Dit kan nochtans ook bekomen worden via een testament, tenzij er afstammelingen zijn.

Let er ook op dat dit wettelijk vruchtgebruik voor de wettelijk samenwonenden wel per testament kan worden herroepen, zonder dat men dat noodzakelijk van elkaar weet. Een beding van aanwas daarentegen geeft een grotere zekerheid.

Ook hier zal de notaris je adviseren omtrent de beste keuze.