Gaat u samenwonen?

Een belangrijke beslissing. Ongetwijfeld bent u klaar voor de verhuis, voor het nieuwe leven met uw vriend of vriendin. Maar hebt u ook al even stilgestaan bij de juridische gevolgen van samen onder één dak te wonen? Aan een aantal dingen denkt u best even op voorhand. De notaris kan u helpen met een persoonlijk advies. Eén telefoontje volstaat voor een afspraak!

 

Wie gaat samenwonen, heeft er alle belang bij tijdig een notaris te raadplegen

De notaris zal zijn professionele kennis en ervaring aanwenden om de toekomstige samenwoner juist te informeren en raad te geven. De notaris zal hem/haar helpen bij het opstellen van specifieke overeenkomsten of een alomvattend samenlevingscontract.

Een samenlevingscontract is nochtans niet vereist. Wanneer feitelijk samenwonenden toch een contract afsluiten, dan hebben zij de keuze tussen een notarieel of een onderhands contract. Wanneer wettelijk samenwonenden (zie verder wat daarmee bedoeld wordt) een contract afsluiten, dan is een notarieel contract verplicht, net zoals bij een huwelijkscontract.

Een notarieel samenwoningscontract wordt ondertekend door de partijen en de notaris. Bij een notarieel samenlevingscontract hoeft de rechter niet meer tussenbeide te komen om de uitvoering ervan te verkrijgen. De notariële akte heeft immers dezelfde waarde als een vonnis.

Voor onder meer de volgende aspecten kan je bij de notaris terecht:

  • Hoe bescherm ik mijn overlevende partner na mijn overlijden?
  • Welke aanwasclausule (tontine) nemen we op in de koopakte van onze woning?
  • Draai ik ook op voor de schulden van mijn levensgezel?
  • Hoe belet ik dat schuldeisers van mijn partner beslag leggen op mijn goederen?
  • Hoeveel draagt elke partner bij in de kosten van het huishouden?
  • Hoe wordt de scheiding afgewikkeld?
  • Wat zijn de gevolgen bij overlijden?
  • Hoe worden de rechten van de kinderen beschermd?