De kinderen

Wie is de vader?

Voor gehuwden geldt het vermoeden dat de echtgenoot van de moeder de vader is.

Een ongehuwde partner kan dat vermoeden niet inroepen om zich de wettige vader te noemen. Hij moet zijn kind uitdrukkelijk erkennen. Daarvoor moet hij een verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand (meestal bij de geboorteaangifte) of bij de notaris afleggen. Pas dan heeft hij iets over het kind te zeggen.

De moeder (of later het kind) kan eventueel een procedure instellen waarbij de rechtbank vaststelt wie de vader is. Is de moeder nog gehuwd of was zij nog gehuwd toen het kind werd verwekt, dan kan het vermoeden dat haar echtgenoot de vader is, worden weerlegd.

Zowel de moeder, de natuurlijke vader als het volwassen kind kunnen betwisten dat de wettige echtgenoot de vader is.

Adoptie

Adoptie komt tot stand via een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg of, indien het kind minderjarig is, voor de jeugdrechtbank. Een adoptieakte is niet meer vereist.
Zowel getrouwde als ongetrouwde koppels kunnen samen een kind adopteren.

Sinds 30 juni 2006 kunnen ook personen van hetzelfde geslacht samen een kind adopteren. Zij zullen onderling wel overeen dienen te komen wie van hen beide zijn of haar naam zal geven aan het geadopteerde kind en dit verklaren voor de rechtbank.