Wat kan er niet in een samenlevingsovereenkomst staan ?

In een samenlevingsovereenkomst kunnen praktische zaken met betrekking tot het vermogen afgesproken worden.

De notaris zal erop wijzen dat het samenlevingscontract geen beperkingen kan opleggen aan de individuele vrijheid van de partners. Wie ongehuwd samenwoont, kan zijn levensgezel bijvoorbeeld niet verplichten om:

  • trouw te zijn
  • samen te wonen (ook niet voor een minimumtermijn)
  • na de scheiding een in de tijd onbeperkte vergoeding te betalen

Jouw feitelijk- of wettelijk samenwonende partner laten erven, kan niet geregeld worden in een samenlevingscontract, maar wel in een testament.