42

Wat is een recht van hoger bod bij een openbare verkoop?

Het recht van hoger bod is een voorwaarde van de openbare verkoop. 

Dit recht van hoger bod houdt in dat de notaris op de zitdag aan de laatste opbieder toewijst, doch "onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod".

Vanaf die zitdag begint een termijn van vijftien dagen te lopen, binnen welke iedereen een hoger bod mag doen. Dit wordt bekendgemaakt in de publiciteit. Op de affiches en aankondigingen staat onder meer het laatste bod, de aankondiging van de mogelijkheid tot het doen van een hoger bod en de termijn waarbinnen dit bod moet gebeuren. 

Er zijn twee mogelijkheden:
- ofwel komt er geen hoger bod: de laatste opbieder van de eerste zitdag wordt dan definitief eigenaar voor de prijs van zijn laatste bod. Het te veilen goed wordt dus niet meer opgeroepen.

- ofwel komt er wel een hoger bod: de notaris organiseert in dat geval een laatste zitdag. Het te veilen goed wordt dan weer opgeroepen en ingesteld aan het laatste bod van de vorige zitdag, vermeerderd met het hoger bod.

De termijn om een hoger bod uit te brengen wordt gerekend van middernacht tot middernacht, en omvat alle dagen met inbegrip van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. De vervaldag is in deze termijn begrepen. Is de laatste dag echter een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het hoger bod moet minstens één tiende van de prijs bedragen zonder evenwel lager te mogen zijn dan € 250, of hoger te moeten zijn dan € 6.200.