50

Waar moet u aan denken bij het huren of verhuren van een woning?

Is een schriftelijke huurovereenkomst nodig? Moet de woning gedetailleerd beschreven worden? Registratie van een huurcontract. Moet dat en....wat kost het? Wat met de opzegging van het huurcontract? Is een huurwaarborg vereist? Kan de huurprijs vrij worden herzien? Huurcontract bij notariële akte?

Iedereen wil van zijn huis een 'thuis' maken. Maar dit betekent niet dat u daarom een huis moet kopen. U kan verschillende redenen hebben om een woning te huren, en er u thuis te voelen.

De notaris kan zowel huurder als verhuurder helpen om correcte afspraken te maken.

1. Is een schriftelijke huurovereenkomst nodig?

Elke huurovereenkomst die valt onder de woninghuurwet moet schriftelijk overeengekomen worden.

2. Moet de woning gedetailleerd beschreven worden?

Het is verplicht een plaatsbeschrijving op te stellen bij de aanvang van de huur. Op het einde van de huur kunnen huurder en verhuurder via dit document nagaan welke schade reeds bestond en welke nadien is ontstaan. Zo kan makkelijker bepaald worden welke vergoeding de huurder eventueel moet betalen. De plaatsbeschrijving moet als bijlage worden gevoegd bij de schriftelijke huurovereenkomst. 

3. Registratie van een huurcontract.

Moet dat en wat kost het?

Huurovereenkomsten moeten verplicht geregistreerd worden binnen twee maanden door de verhuurder. Een huurcontract betreffende een woning laten registreren is gratis. Bovendien biedt de registratie van het huurcontract aan de huurder het voordeel van een langere opzegtermijn bij verkoop van de woning. Indien het niet geregistreerd is kan de huurder zonder opzegtermijn de woning verlaten.

De notaris geeft u graag de nodige toelichting.

4. Hoelang duurt een huurcontract?

In principe heeft u 4 mogelijkheden :

  1. de gewone huur van 9 jaar;
  2. de huur van korte duur (maximumduur 3 jaar);
  3. de huur van lange duur (indien langer dan 9 jaar is een notariële akte vereist);
  4. de levenslange huur (een notariële akte is steeds vereist).

5. Wat met de opzegging van het huurcontract?

De opzeggingstermijn en -vergoeding hangen af van:

  • het soort huurcontract en de datum ervan;
  • de reden van de opzegging;
  • wie (de huurder of verhuurder) de huur opzegt.

6. Is een huurwaarborg verplicht?

Neen, die is niet verplicht maar wel gebruikelijk. De woninghuurwet legt wel bepaalde regels op om de huurder te beschermen. Zo moet de waarborg, als hij in geld gestort wordt, geblokkeerd worden op een geïndividualiseerde bankrekening op naam van de huurder. Hij mag hoogstens 2 maanden huur bedragen.

7. Kan de huurprijs vrij worden herzien?

De verhuurder kan de huurprijs niet zomaar wijzigen. Voor de gewone huur van 9 jaar kunnen de partijen afspreken om op het einde van elke driejarige periode de huurprijs te herzien of een aanpassing te vragen bij de vrederechter. Bij een huur van korte duur ligt de huurprijs vast. Voor de andere soorten huurcontracten gelden de contractuele afspraken.

8. Huurcontract bij notariële akte ?

Voor de huur van meer dan 9 jaar is een notariële akte nodig. Bij een contract van kortere duur heeft u de keuze. Het voordeel van de notariële akte is dat u alle bepalingen van de huurovereenkomst onmiddellijk kan doen uitvoeren, zonder tussenkomst van de rechtbank.

U merkt het : de huurwetgeving is behoorlijk ingewikkeld. Raadpleeg daarom de notaris.

Hij staat u graag bij, met raad en daad.