59

Kan een eigendom, waarvan een minderjarige eigenaar is of waarin hij medegerechtigd is, uit de hand verkocht worden?

Als algemene regel geldt dat de belangen van een minderjarige, bij verkoop van onroerende goederen, waarin hij medegerechtigd is of die volledig zijn eigendom zijn, het best gediend zijn met een openbare verkoop.

Bij een openbare verkoop heeft iedereen ruim de kans een bod te doen, wat de beste garantie inhoudt dat het goed voor de hoogst mogelijke prijs wordt verkocht.

Het is evenwel mogelijk deze goederen uit de hand te verkopen, mits machtiging door de vrederechter.

Om de gevraagde toelating te bekomen zal het er in de eerste plaats op aankomen, te bewijzen dat het belang van de minderjarige eigenaar of mede-eigenaar gebaat is bij een verkoop uit de hand.

De geboden prijs moet minstens beantwoorden aan de waarde van het te verkopen onroerend goed. De vrederechter kan het verlenen van de machtiging afhankelijk maken van een minimum verkoopprijs en vraagt daarom soms vooraf een schattingsverslag. Leidraad bij dit alles is steeds: hoe worden de belangen van de minderjarige het best beschermd? Hoe wordt het beste resultaat bereikt?