56

Is het nuttig contact op te nemen met de notaris in geval van openbare verkoop?

Het is aan te bevelen vooraf contact op te nemen met de verkopende notaris, teneinde inlichtingen te krijgen omtrent de voorwaarden van eventuele huur- of pachtcontracten, de koopkosten, erfdienstbaarheden, recht van voorkoop, lasten, belastingen, kadastraal inkomen, stedenbouwkundige voorschriften...

De notaris zal antwoord geven op de vragen die bij de gegadigden zijn opgekomen ter gelegenheid van hun plaatsbezoek; hij zal hen soms plannen kunnen voorleggen.

Zijn er meerdere zitdagen voorzien?
Welk is het bedrag van de bijkomende kosten?
Is er mogelijkheid tot vermindering van registratierechten?
Binnen welke termijn moeten koopsom en kosten worden voldaan?
Al deze voorwaarden worden vanzelfsprekend meegedeeld tijdens de verkoopszitting, maar het is beter reeds voorafgaandelijk enige kennis ervan te hebben, teneinde met beter begrip de werkzaamheden te kunnen volgen.