35

Worden mijn kinderen uit een eerdere relatie benadeeld als ik trouw met een nieuwe partner?

Hoe kan ik het evenwicht bewaren tussen mijn kinderen en mijn nieuwe partner?

Veel koppels vinden elkaar op een latere leeftijd. Soms hebben de partners kinderen een uit een eerdere relatie. Een vaak voorkomende vraag is of een huwelijk met de nieuwe partner het erfrecht van de kinderen kan schaden. Zeker wanneer de nieuwe huwelijkspartner nog jong is kan dit leiden tot frustraties bij de kinderen uit een vorige relatie.

Hoewel de huwelijkspartner automatisch erft, hoeft dit geen grote impact te hebben op het erfrecht van de kinderen. Partners kunnen immers kiezen om een regeling uit te werken met een huwelijkscontract met een zogenaamde Valkeniersbeding. Met zo'n clausule kiezen de partners bijvoorbeeld om het wettelijk erfrecht van de langstlevende te beperken, in het voordeel van de kinderen. Volgens de wet erft de huwelijkspartner het vruchtgebruik van de nalatenschap en de kinderen de blote eigendom. Maar met een Valkeniersbeding kunnen de partners bijvoorbeeld afspreken dat de langstlevende een periode in de woning kan blijven wonen, terwijl de kinderen al de volle eigendom erven van de woning. Men kan dus zelf onder de wettelijke reserve (vruchtgebruik van de gezinswoning) gaan.

De enige grens is dat de langstlevende altijd minstens zes maanden in de woning moet blijven wonen na overlijden van zijn of haar partner. Daar kan niet van afgeweken worden.

Om zo'n clausule te gebruiken moet één van de echtgenoten minstens één kind moet hebben van voor het huwelijk. De regeling die de partners treffen moet echter niet wederzijds zijn.

Opgelet: Wil je zo'n regeling voorzien in een huwelijkscontract voor je huwelijksdatum? Dan voorzie je best minstens een termijn van twee maanden. De notaris is bij de procedure immers verplicht om rekening te houden met wettelijke termijnen. Contacteer daarom tijdig een notariskantoor!