17

Een successie plannen impliceert schenken aan de volgende generatie?

Door de roerende of onroerende erfgoederen in een vroeger stadium bij de kinderen te parkeren, bouwt men de belastbare basis in de successie af. Voor roerende goederen (zoals spaargelden of een effectenportefeuille) kan dit bijvoorbeeld in Vlaanderen aan zeer lage schenkingstarieven via notariële akte (3% aan kinderen, kleinkinderen en partners en 7% in alle andere gevallen).
Dit staat in schril contrast met de erfbelastingen die in Vlaanderen voor een ver familielid kunnen oplopen tot 65%.
Voor onroerende goederen (huizen, appartementen, gronden) is er geen vlakke schenkingstaks voorzien, maar zijn de schenkingsrechten progressief. Toch kan het zin hebben het vastgoedpatrimonium reeds tijdens het leven af te bouwen.
Hier geldt meestal de regel: één per één en op tijd starten.