50

Successieplanning: zorg eventueel voor een generatiepact

Weet tot slot dat schenken niet noodzakelijk tot gevolg heeft dat u zich helemaal in uw blootje zet. De notaris kan door het inbouwen van diverse clausules in de schenkingsakte of door het opzetten van beheersstructuren er voor zorgen dat u op het geschonkene nog controle, beheer en inkomsten behoudt.