51

Successieplanning: denk tijdig aan uw toekomst

Een belangrijk instrument om uw successie te plannen en daarbij het wettelijk voorziene pad te doorkruisen, is het testament. Zo is voor mensen die geen kinderen hebben veelal de volledige nalatenschap beschikbaar en kunnen zij vrij bepalen aan wie hun vermogen zal toekomen.