16

Kan ik een nalatenschap verwerpen of aanvaarden in naam van mijn minderjarige kinderen?

Bij het erven van een nalatenschap heb je in principe drie verschillende mogelijkheden. Om te beginnen kan je uiteraard een nalatenschap zuiver aanvaarden. Dan hoef je helemaal niets te doen. Je kan vervolgens ook een nalatenschap verwerpen. Dit doe je bij de notaris. Ten slotte kan je een nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Ook dit doe je bij een notaris naar keuze. Dit betekent dat je een inventaris laat opstellen zodat je een beter beeld krijgt over de schulden van de nalatenschap. Bij deze laatste mogelijkheid zal je, indien er schulden zijn, enkel ten belope van het actieve moeten betalen. In het slechtste geval erf je gewoon niets. Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam. Dit betekent dat ze bepaalde handelingen die rechtsgevolgen teweeg brengen zelf niet mogen stellen. Het aanvaarden van een nalatenschap is daar een voorbeeld van. De wettelijke vertegenwoordigers van het kind (de ouders) zullen moeten beslissen in hun plaats.

De wetgever heeft minderjarigen willen beschermen tegen nalatenschappen die grote schulden bevatten.