17

Ik wil samenwonen met mijn vriendin in mijn huis en ik wil dat ze een tijd in mijn huis kan blijven wonen na mijn overlijden.

Ik wil tegelijkertijd ook mijn kinderen niet benadelen. Is dit mogelijk?

Er bestaan verschillende manieren om uw feitelijk samenwonende partner te beschermen. Een vruchtgebruik verlenen door een testament op te stellen is één van de mogelijkheden. Soms kiezen koppels er echter bewust voor dit niet te doen. Iemand met een vruchtgebruik op het onroerend goed kan immers blijven wonen in het onroerend goed. Bovendien kan die persoon ook beslissen om het onroerend goed te verhuren en enzodoende te genieten van de huurinkomsten. Bij nieuw samengestelde gezinnen kan dit een bittere pil zijn voor de kinderen die eigenlijk ook van het huis van hun vader willen genieten.

Het is niet ondenkbaar dat in een nieuw samengesteld gezin discussies ontstaan over hetgeen waarop de  “vriendin” recht heeft na overlijden van de vader. Indien er geen voorafgaande regelingen worden gemaakt, is dat bij feitelijke samenwoning in principe niets. Uw kinderen worden volle eigenaar van uw onroerend goed. De feitelijk samenwonende vriendin heeft geen wettelijk recht op het vruchtgebruik. Automatisch verhuizen dan?

Misschien ook niet. Indien u wenst dat uw vriendin toch een tijdje in het huis kan blijven wonen, kunt u een “bruikleenovereenkomst” (commodaat) sluiten met haar. Door deze overeenkomst op te stellen geeft u haar persoonlijk het recht om gedurende een termijn in de woning gratis te blijven wonen na uw overlijden. Dit is altijd een tijdelijk recht, ook indien er geen specifieke termijn wordt bepaald. Bruikleen is dus niet hetzelfde als huur. Na het verstrijken van de termijn zal uw vriendin moeten verhuizen. Deze overeenkomst geeft als voordeel dat uw vriendin gedurende deze periode tijd heeft heeft om haar leven aan te passen, en om uit te kijken naar een nieuwe woning.

Je zou ook via testament een bruikleen kunnen toestaan aan jouw vriendin: dit heeft als voordeel dat je tijdens jouw leven zelf nog altijd over jouw eigendom kan beschikken.

De kinderen zullen de bruikleenovereenkomst moeten eerbiedigen, en na de het verlopen van de termijn zullen ze kunnen ze genieten van het huis.

Aarzel niet om advies te vragen aan de notaris bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst. De overeenkomst moet nauwkeurig opgesteld worden, op risico dat het beschouwd wordt als ander soort overeenkomst, met alle gevolgen van dien. Bovendien regelt de wet slechts beperkt de rechten van de uitlener en de ontlener, zodat het aangewezen is duidelijke afspraken te maken in de overeenkomst.