6

Waarom scheiden met de hulp van een notaris?

De notaris helpt u tot een correcte regeling te komen door u voor te lichten over de verschillende mogelijkheden en door zijn deskundige raad te geven. Bovendien geeft alleen een notariële akte u de garantie dat, eenmaal de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, de overeenkomst nadien uitgevoerd wordt zonder verdere tussenkomst van die rechtbank, desnoods met de hulp van een gerechtsdeurwaarder.
Wordt in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)een onroerend goed overgedragen, zal u sowieso een notaris moeten raadplegen.