7 Wat is de KBO?

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een centrale gegevensbank. Naast allerhande andere "leveranciers" van gegevens, zullen de notarissen en de griffies deze bank voeden met authentieke gegevens omtrent de rechtspersonen (maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel, kapitaal ...) en de eemanszaken.

Indien de oprichting of een statutenwijziging gebeurt bij authentieke akte, dan zal de inschrijving of wijziging ervan in principe gebeuren door de notaris.

Ook het handelsregister zal voortaan geïntegreerd worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Handelsondernemingen (zowel rechtspersonen als natuurlijke personen) zijn verplicht zich in te schrijven in het handelsregister. Teneinde de administratieve procedures te vereenvoudigen, zullen deze handelsondernemingen zich niet meer tot allerhande instanties moeten wenden (Kamer van ambachten en neringen, handelsregister op de griffie van de Rechtbank van Koophandel), doch kunnen zij terecht bij een uniek loket, het Ondernemingsloket, om zich te laten registreren als "handelsonderneming".