46

Zijn beide ouders overleden, dan komt de minderjarige onder voogdij te staan. Wat betekent dit ?

Minderjarige kinderen zijn niet bevoegd om zelf op te treden in het rechtsverkeer.

Zij nemen zelf geen beslissingen en mogen dit ook niet. Die bevoegdheid ligt gedurende de minderjarigheid in handen van hun ouders. De ouders beslissen en handelen voor en namens hun minderjarige kinderen, m.a.w. zij oefenen het ouderlijk gezag uit.

Wanneer één van beide ouders overleden is, blijft de andere ouder het ouderlijk gezag verder uitoefenen. Voor bepaalde handelingen hebben zij toestemming nodig van de vrederechter.

De voogdij valt slechts open wanneer beide ouders overleden zijn. De voogdij is dus de organisatie van de uitoefening van het ouderlijk gezag wanneer het kind geen ouders meer heeft.

De voogdij omvat het toezicht op de persoon van de minderjarige en het beheer van zijn goederen. Ook de voogd heeft voor bepaalde handelingen de toestemming nodig van de vrederechter.

Hij moet waken over de belangen van de minderjarige.