58

Bij feitelijke scheiding, geen huwelijkscontract noch testament, naar wie gaat de erfenis?

Mijn buur is gestorven. Hij leefde feitelijk gescheiden van zijn vrouw en had geen kinderen. Bij ons weten had hij geen huwelijkscontract of testament gemaakt. Naar wie gaat de erfenis?

De erfenis vervalt hier als volgt :

- het gemeenschappelijk vermogen dat bestond tussen de overledene en zijn echtgenote van wie hij feitelijk gescheiden leefde, d.w.z. alles wat zij tijdens hun huwelijk hebben gekocht of gespaard, is voor de langstlevende echtgenote;

- de persoonlijke goederen:

- het vruchtgebruik komt toe aan de langstlevende echtgenote.

- de blote eigendom aan de familie van de overledene, die erft in deze volgorde :

  1. de broers en zusters van de overledene samen met de vader en/of moeder als zij nog leven;
  2. de vader en moeder als er geen broers en zusters zijn;
  3. de vader of moeder als er geen broers en zuster zijn, en één van de ouders reeds overleden is. Samen met die vader of moeder erven dan ook de grootouders langs de kant van de vooroverleden ouder of indien zij ook gestorven zijn de ooms, tantes, neven of nichten langs de kant van de overleden ouder;
  4. de ooms, tantes, neven en nichten erven als beide ouders en de grootouders overleden zijn en er geen broers en zusters zijn.

De echtgenote van wie de overledene feitelijk gescheiden leefde zou niet geërfd hebben indien volgende vier voorwaarden tegelijkertijd vervuld zouden zijn :

  1. er bestaat een testament waarbij de overledene haar onterft;
  2. op de dag van het overlijden leefden de echtgenoten sinds meer dan zes maanden gescheiden;
  3. de erflater heeft vóór zijn overlijden bij een gerechtelijke akte als eiser of verweerder een afzonderlijk verblijf gevorderd;
  4. na die akte heeft hij het samenleven niet hervat.