21

Welke echtgenoot beschikt over welke inkomsten?

Wie heeft recht op welke inkomsten?

Laten wij vooreerst veronderstellen dat de echtgenoten gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel. In het wettelijk stelsel zijn de inkomsten gemeenschappelijk maar daarnaast kan men zich de vraag stellen wie die inkomsten beheert.

Er zijn drie soorten inkomsten:

  1. De beroepsinkomsten : iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten alleen. Hij moet ze bij voorrang besteden aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk. Dit zijn o.a. de kosten van bewoning, verwarming, onderhoud, kleding, voeding van het gezin, opvoeding van de kinderen. Hij kan het overschot besteden aan het aanschaffen van goederen die hij voor zijn beroep nodig heeft, en beschikt hier alleen over. De rest komt in het gemeenschappelijk vermogen.
  2. De inkomsten van eigen goederen van elke echtgenoot afzonderlijk, d.w.z. van de goederen die hij bezat vóór het huwelijk of geërfd heeft tijdens het huwelijk. Ieder echtgenoot ontvangt de inkomsten van zijn persoonlijke goederen alleen. Deze inkomsten komen in het gemeenschappelijk vermogen.
  3. De inkomsten van gemeenschappelijke bezittingen, nl. de goederen verworven tijdens het huwelijk. Ieder van beide echtgenoten kan deze goederen afzonderlijk beheren, zonder tussenkomst van de andere echtgenoot. Maar natuurlijk moet hij de daden van beheer gesteld door de andere echtgenoot eerbiedigen.

Wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen behoudt elke echtgenoot zijn inkomsten voor zich alleen, onder verplichting tussen te komen in de lasten van het huwelijk.

Elke echtgenoot beheert zijn inkomsten alleen, zonder tussenkomst van de andere echtgenoot.