20

Is het tegoed van een bankrekening, op naam van een echtgenoot, zijn persoonlijke eigendom?

De titularis van een bankrekening is voor de bankinstelling slechts een aanduiding wie over deze rekening vrij mag beschikken tijdens zijn leven. Men dient echter het huwelijksvermogensstelsel na te gaan om te weten aan wie de tegoeden van deze rekening toebehoren.

Voor echtgenoten gehuwd zonder huwelijkscontract of onder een gemeenschapsstelsel wordt vermoed dat de gelden van de bankrekening van de gemeenschap afhangen.

Voor echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen geldt het vermoeden dat de gelden toebehoren aan de persoon op wiens naam de rekening staat.

In beide gevallen mag het tegenbewijs altijd geleverd worden bv. door aan te tonen dat het gaat om gelden die men reeds bezat van voor het huwelijk.

Ieder echtgenoot kan op zijn of haar naam een bankrekening openen, doch de bank is verplicht de andere echtgenoot van het openen van deze rekening in kennis te stellen. De stand van de rekeningen wordt echter niet medegedeeld.