15

In hoever sta ik in voor de schulden van mijn echtgenoot?

Mijn man en ik zijn gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen. Mijn man is ondernemer. Ik werk niet mee in de zaak. Hij heeft veel schulden. Ik heb onder andere meegetekend voor een krediet. In hoever sta ik in voor de schulden van mijn echtgenoot?

Vooraf dient opgemerkt dat de meeste kredietinstellingen bij het toestaan van een handelskrediet, naast de handtekening van de echtgenoot-ondernemer eveneens eisen dat de echtgenoot-niet-ondernemer meetekent.

In dat geval staan beide echtgenoten borg voor de terugbetaling van het krediet.

Voor de schulden door één van de echtgenoten aangegaan zonder dat de andere meetekent, geldt, bij echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel der scheiding van goederen, dat deze schulden eigen zijn. Dus de andere staat daar niet voor in.

Als uw echtgenoot dus als ondernemer voor zijn zaak schulden maakt, dan zijn dit eigen schulden, waarvoor u niet instaat.

Het is duidelijk dat er geen vermenging mag zijn tussen wat deel uitmaakt van zijn onderneming en uw eigen vermogen. Indien dit wel zo zou zijn dan zou u ook kunnen aangesproken worden voor de terugbetaling ervan.

Op het beginsel dat ieder van de echtgenoten instaat voor zijn eigen schulden bestaat nochtans een uitzondering.

Wanneer uw echtgenoot voor de huishouding en de opvoeding van de kinderen schulden maakt dan staat u ook daarvoor in, voor zover die schulden niet buitensporig zijn, gelet op de levensstandaard van uw gezin.