11

Hoeveel bedragen de erfenisrechten tussen samenwonenden?

Sedert 1 januari 2001 betaalt hij of zij die erft van de persoon met wie hij of zij in Vlaanderen heeft samengewoond, evenveel erfbelastingen als diegene die erft van zijn echtgenote of haar echtgenoot. Voorwaarde is dat men ofwel wettelijk samenwoont ofwel sedert ten minste één jaar ononderbroken met de erflater samenwoont en er een gemeenschappelijke huishouding mee voert. De inschrijving op hetzelfde adres doet vermoeden dat men samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert.

Voor de berekening van de erfbelastingen vormen de onroerende goederen en de roerende goederen die de samenwoner erft, telkens een afzonderlijke basis waarop de volgende tarieven worden toegepast:

Tot € 50.000,00 3 %
Van € 50.000,00 tot 250.000,00 9 %
Daarboven: 27 %

Voldoet men niet aan de voorwaarden, worden de erfbelastingen berekend alsof men van een vreemde of niet-verwante persoon erft. Alle goederen die vreemden of niet-verwante personen erven worden voor de berekening van de erfbelastingen samengeteld.

Men kijkt dan naar het aandeel dat de samenwoner erft in al de goederen samen (roerende en onroerende opgeteld) die aan vreemden toekomen om het door hem of haar te betalen deel in de erfbelastingen vast te stellen.

Hierop zijn de volgende tarieven van toepassing:

Tot € 35.000,00 25 %
Van € 35.000,00 tot 75.000,00 45 %
Daarboven: 55 %