33

Hoe regelt u de wettelijke rechten en plichten via huwelijkscontract?

Is een huwelijkscontract nodig? Wanneer een huwelijkscontract opstellen? Wat wordt er in geregeld? Kan het contract nog veranderen? Wat als ik er geen neem? Wat kost het?

Gaat u trouwen? Gefeliciteerd! Wij hopen dat u een gelukkig leven tegemoet gaat. Maar naast de romantiek, zijn er in het huwelijk ook een aantal wettelijke rechten en plichten. De notaris is dé specialist terzake en staat steeds voor u klaar om meer uitleg te geven.

Als u meteen start met het juiste huwelijksstelsel, is dat alvast een goed begin. De notaris kan u helpen met een persoonlijk advies. Eén telefoontje volstaat voor een afspraak!

1. IS EEN HUWELIJKSCONTRACT NODIG?

Het is niet altijd nodig een huwelijkscontract te maken als u trouwt. In de wet staat er sowieso een algemene regeling die dan op u van toepassing is. Toch is de situatie van elk koppel verschillend en is het goed even te informeren of u niet beter een aangepast contract laat opstellen. In elk geval kan u altijd terecht bij de notaris die u dan uitlegt waartoe u zich verbindt.

2. WANNEER EEN HUWELIJKSCONTRACT OPMAKEN?

Uw eerste afspraak met de notaris maakt u best minstens één maand vóór de dag van het burgerlijk huwelijk. De notaris zal dan de tijd nemen om u en uw partner alle mogelijkheden haarfijn uit te leggen. Met die informatie keert u terug naar huis om alles nog eens rustig te bespreken. Op de volgende afspraak kan dan het contract getekend worden.

3. WAT WORDT ERIN GEREGELD?

Al wat te maken heeft met geld, bezit en schulden tijdens en na het huwelijk. Want mocht het mislopen of als uw partner plots financiële problemen heeft, dan is het huwelijkscontract van belang. Het contract kan ook bepalen wat er met het vermogen gebeurt als één van beiden overlijdt. Op het eerste gezicht niet de meest romantische kant van het huwelijk, maar toch belangrijk.

4. HEEFT IEDEREEN HETZELFDE CONTRACT?

Nee, elk huwelijkscontract is speciaal aangepast aan de situatie en de wensen van het koppel. Zo spreekt men van een "scheiding van goederen" en een "gemeenschap van goederen". Binnen dit laatste stelsel zijn varianten mogelijk. De notaris vertelt er u graag meer over.

5. KAN HET CONTRACT NOG VERANDEREN?

U kan uw huwelijkscontract op elk moment bij de notaris veranderen, tenminste als u en uw partner daarmee akkoord gaan. U kan zelfs van het ene stelsel overstappen naar het andere, van een gemeenschap naar een scheiding van goederen, of omgekeerd.

6. WAT ALS IK ER GEEN NEEM?

Als u geen huwelijkscontract neemt, geldt de algemene, wettelijke regeling. Hierin wordt natuurlijk geen rekening gehouden met uw specifieke situatie. Zo nodig kan u later nog steeds naar de notaris stappen om een aangepast huwelijkscontract op te stellen.