49

Kan ik mijn vermogen onbeperkt wegschenken aan mijn beste vriend/vriendin of aan een goed doel?

In bepaalde gevallen wel, in de meeste gevallen niet. Welke zijn die gevallen?

In bepaalde gevallen wel, in de meeste gevallen niet. In België is het namelijk zo dat niet iedereen onbeperkt kan schenken.

Er zijn namelijk bepaalde erfgenamen die steeds een voorbehouden erfdeel of een reserve hebben ten opzichte van de schenker. In eerste instantie zijn dit de kinderen en de echtgenoot.

Kinderen hebben steeds recht op een deel van de nalatenschap: op de helft als énig kind; elk een/derde als er twee kinderen zijn, elk een/vierde als er drie kinderen zijn of meer. De schenker die kinderen heeft zal hiermee moeten rekening houden: heeft de schenker bijvoorbeeld drie kinderen dan zal hij slechts over één/vierde van zijn vermogen bij schenking kunnen beschikken.
Ook de echtgenoot is een beschermde persoon: die heeft steeds recht op de helft van het vermogen in vruchtgebruik, en minimaal heeft de echtgenoot steeds recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad.

In bepaalde gevallen zullen ook de ouders recht hebben op een reservatair deel: als je geen kinderen hebt, maar je ouders nog leven, dan moet je ermee rekening houden dat zij elk recht hebben op één/vierde deel van je vermogen. Hierop is één uitzondering voorzien: echtgenoten zonder kinderen kunnen onbeperkt schenken ten opzichte van elkaar. Anders gezegd: ben ik gehuwd en wens ik mijn vermogen over te maken aan mijn echtgenote, dan zal ik geen rekening moeten houden met aanspraken van mijn ouders.

Dit is ook zo voor samenwonenden die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.