10

Heeft successieplanning enkel nut voor grote vermogens?

Successieplanning beoogt vooral het vermogen van de ene generatie zo goedkoop mogelijk naar de andere over te laten. Dit bekomt men door zijn vermogen in stukjes op te delen. Men kan bijvoorbeeld al een schenking doen van zijn woonhuis met het recht om er levenslang te blijven wonen, zodat enkel het huis wordt belast los van de al de andere vermogensbestanddelen zoals de rekeningen op de bank.  Die worden dan laten apart belast, door een latere schenking of via de erfenis. Dit geldt voor alle vermogens. Zoals blijkt uit onderstaande voorbeeld kan elke modale inwoner in het Vlaams Gewest er zijn voordeel mee doen.

Voorbeeld: een koppel heeft een woning van 300.000 €. Ze hebben één kind en wensen daar levenslang te blijven wonen. De ouders kunnen hun woning schenken aan 3 %, hetzij 9.000 €. In de erfenissen zou het kind 100.000 € hebben geërfd aan 3 % en 200.000 € aan 9 %. Het verschil is dus 200.000 € aan 6 %, hetzij 12.000 €.

Weet dat een woning schenken geenszins betekent dat de schenker zou moeten verhuizen. Schenken gebeurt heel vaak met voorbehoud van vruchtgebruik, een recht dat de schenker toelaat om toch nog van zijn woning te genieten. Ook mensen die eigenaar zijn van één onroerend goed kunnen dus gerust overwegen om een schenking te doen.

Bovendien laat successieplanning toe om zelf wat te sleutelen aan het erfrecht, wat je vermogen ook is. Regel je bij leven niets, dan speelt immers het wettelijk erfrecht. Daarbij kan het zijn dat iemand zal erven waarvan je eigenlijk helemaal niet wilt dat hij of zij erft. Door een testament op te stellen heb je al wat meer ruimte om meer of minder aan bepaalde personen na te laten.

In onze maatschappij kan je vandaag meerdere gezinsvormen terugvinden. De klassieke gezinsvorm “vader-moeder-kinderen” wordt soms vervangen door ingewikkeldere gezinsvormen met tweede huwelijken, stiefkinderen, en zelfs pleegkinderen. Bovendien kiezen veel mensen bewust om alleenstaand te blijven. In het erfrecht primeert de bloedband altijd, maar de realiteit is vaak anders. Door de grote wettelijke bescherming van de kinderen in het erfrecht kan het zijn dat mensen zich niet vrij genoeg voelen in de verdeling van hun nalatenschap. Ook hier kan successieplanning een oplossing bieden. Op deze manier kan het erfrecht zich toch aanpassen aan een concrete hedendaagse gezinssituatie, wat het vermogen ook is.