9

Wat is het verschil tussen deze bemiddeling en een relatiebemiddeling?

Bemiddeling waarvan hier sprake heeft niets te maken met relatiebemiddeling. Het is niet de bedoeling van de notaris-bemiddelaar om te trachten uw relatie te redden. Daar zijn andere wegen voor.
Indien partijen er echter van overtuigd zijn dat zij uit het echt willen scheiden, dan is de bemiddeling één van de manieren om daartoe over te gaan, op een erg menselijke manier waarbij rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van alle betrokken partijen.