10

Ik ben betrokken in een gerechtelijke procedure. Kan ik nog overstappen naar bemiddeling?

Ja dat kan. Indien iedereen akkoord is kan de procedure voorlopig stopgezet worden en kan een poging ondernomen worden om via bemiddeling toch nog tot een minnelijk akkoord te komen.

Alle verklaringen en documenten die gebruikt worden tijdens de bemiddeling kunnen en mogen niet in de gerechtelijke procedure aangewend worden indien deze toch wordt verdergezet bij gebrek aan akkoord.