9

Ik ben betrokken in een bemiddeling. Kan ik nog overstappen naar een gerechtelijke procedure?

Ja dat kan. Bemiddeling kan enkel verder gaan indien alle partijen er toe bereid zijn. Op elk ogenblik kan een partij beslissen met bemiddeling te stoppen en over te stappen naar de gerechtelijke procedure.

Opgelet: alle verklaringen en documenten die gebruikt worden tijdens de bemiddeling kunnen en mogen niet gebruikt worden in de gerechtelijke procedure.