Wettelijke gemeenschap van goederen

Is de erflater gehuwd onder een (wettelijk) stelsel van gemeenschap van goederen? Dan bestaat de nalatenschap uit:

  • de eigen goederen van de overledene;
  • het aandeel van de overledene (de helft) in het gemeenschappelijk vermogen.

De langstlevende echtgenoot houdt zijn eigen aandeel in de gemeenschap (de andere helft) en zijn eigen goederen.

 

Wat zijn ‘eigen goederen’? Het voorhuwelijks bezit en al wat u tijdens het huwelijk verkrijgt (via erfenis of testament). Al de rest wordt vermoed zich in de huwelijksgemeenschap te bevinden. Denk aan uw beroepsinkomen, spaargeld, roerende of onroerende goederen die u tijdens het huwelijk kocht, enz...

 

Schematisch ziet dat er zo uit: (In volgende voorbeelden is de man overleden. De gekleurde gedeelten in de vermogens vormen de nalatenschap.)